OP Ryhmän tutkimussäätiö

 

OP Ryhmän tutkimussäätiö tukee taloustieteellistä tutkimusta, erityisesti osuuspankkitoimintaan liittyvää tutkimusta.

Kyösti Haatajan Säätiö on sulautunut absorptiosulautumisella OP Ryhmän tutkimussäätiöön siten, että sulautuvan Kyösti Haatajan Säätiön varat ja velat ovat siirtyneet selvitysmenettelyttä vastaanottavalle OP Ryhmän tutkimussäätiölle ja Kyösti Haatajan Säätiö on purkautunut. Sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity Säätiörekisteriin 31.7.2019.

OP Ryhmän tutkimussäätiön ja Kyösti Haatajan Säätiön sulautumissuunnitelma hyväksyttiin säätiöiden hallituksissa 3.12.2018.
Säätiön sääntöjen mukainen OP Osuuskunnan hallintoneuvoston suostumus on annettu OP Osuuskunnan hallintoneuvoston kokouksessa 13.2.2019.