OP Ryhmän tutkimussäätiön apurahat

Apurahoihin on varattu 1 100 000 euroa, ja ne on tarkoitettu taloustieteellisiin tutkimuksiin ja jatko-opintoihin. Etusijalle asetetaan osuuspankkitoimintaa sekä rahoitusalaa laajemmin koskevat tutkimukset.

Apurahaa voi hakea

a)  henkilökohtaiseen tutkimukseen

b)  tutkimusryhmän toiminnan rahoittamiseen

c)  professorin tutkimusvapaan rahoittamiseen

d)  päätoimiseen post doc -tutkimukseen ja

e)  päätoimiseen jatko-opiskeluun.

Kyösti Haatajan säätiön apurahat

Apurahoihin on varattu 100 000 euroa. Ne on tarkoitettu maaseudun elinoloja ja elinkeinotoimintaa käsitteleviin tieteellisiin tutkimuksiin ja jatko-opintoihin. Tutkimukset voivat olla taloudellisia, sosiaalisia tai oikeudellisia. Etusijalla ovat tutkimukset, jotka liittyvät rahoitusalaan tai osuustoimintaan.

Apurahaa voi hakea

a) henkilökohtaiseen tutkimukseen ja

b) päätoimiseen jatko-opiskeluun.

Apurahojen hakuaika päättyy helmikuun 7. päivänä 2018 klo 16.15. Sen jälkeen hakemuksia ei voi täydentää eikä myöhästyneitä hakemuksia voida ottaa huomioon.