OKOn hallintoneuvosto perusti Kyösti Haatajan Rahaston 17.2.1951. Säätiön perustamisella
juhlistettiin OKOn pitkäaikaisen hallintoneuvoston puheenjohtajan professori Kyösti Haatajan
70-vuotispäivää. Kyösti Haataja oli OKOn hallintoneuvoston puheenjohtaja vuodesta 1920
vuoteen 1955. Säätiön nimi muutettiin vuonna 1974 Osuuspankkijärjestön Kyösti Haatajan
Säätiöksi ja nykyiseen muotoonsa nimi muutettiin vuonna 2008.

Säätiön toiminnan tarkoituksena on tukea maaseutuväestön ja erityisesti viljelijäväestön
taloudellisten, yhteiskunnallisten ja oikeudellisten olojen tutkimusta ja edistää sitä koskevaa
julkaisutoimintaa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja tutkijoille.

Osuuspankkien Keskuspankki Oy:n (OKO) hallintoneuvosto perusti Osuuspankkijärjestön
Tutkimussäätiön 17.4.1972. Säätiön perustaminen liittyi osaltaan Osuuspankkien
Keskuspankki Oy:n 70-vuotisen toiminnan juhlintaan. Säätiön nimi muutettiin vuonna 1991
Osuuspankkiryhmän Tutkimussäätiöksi, vuonna 2008 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiöksi ja vuonna 2015 OP Ryhmän tutkimussäätiöksi.

OKO lahjoitti säätiölle alkupääomana 250 000 markkaa. Toiminnan rahoituspohjana olivat
alkuvuosina pääosin OKOn ja sen tytäryritysten vuosittaiset lahjoitukset. Lahjoitusten merkitys
pieneni, kun säätiön sijoitukset ja niiden tuotot kasvoivat. Vuodesta 1987 lähtien säätiö ei ole
saanut lahjoituksia, vaan toiminta on perustunut yksinomaan sijoitusten tuottoihin.

Perustamisen yhteydessä säätiön tarkoitukseksi määriteltiin taloustieteellisen tutkimuksen ja
erityisesti osuuspankkitoimintaan liittyvän tutkimuksen tukeminen ja edistäminen.

Säätiön keskeisiä toimintamuotoja ovat apurahojen jakaminen, rahoituksen alalta
tehdyn väitöskirjan palkitseminen, mahdolliset kannustus- tai elämäntyöpalkinnot sekä
ajankohtaisaiheisen teemapäivän järjestäminen.