OP Ryhmän tutkimussäätiön ja Kyösti Haatajan hallituksessa on yksitoista jäsentä, joista viisi määräytyy säätiöiden sääntöjen perusteella. Sääntöjen mukaan hallituksen puheenjohtajana toimii OP Osuuskunta hallintoneuvoston puheenjohtaja professori Jaakko Pehkonen ja varapuheenjohtajana hänen ensimmäinen varamiehensä lehtori Mervi Väisänen.

Hallitukseen kuuluvat myös OP Osuuskunta johtokunnan varapuheenjohtaja liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen ja OP Osuuskunnan liiketoimintajohtaja Jouko Pölönen.

OP Osuuskunnan hallintoneuvosto valitsee hallitukseen kuusi jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta. Hallintoneuvoston valitsemia jäseninä ovat professori Markus Granlund, johtaja Jaakko Kiander, rehtori Jukka Kola, professori Pirjo Laaksonen, rehtori Jukka Mönkkönen ja professori Matti Suominen.

OP Ryhmän tutkimussäätiön tieteellinen toimikunta

Matti Pohjola, professori, puheenjohtaja

Ari Hyytinen, professori

Seppo Ikäheimo, professori

Panu Kalmi, professori

Kyösti Haatajan säätiön tieteellinen toimikunta

Matti Pohjola, professori, puheenjohtaja

Jari Kuuluvainen, dosentti

Markku Ollikainen, professori

Toimintakertomukset

OP Ryhmän tutkimussäätiön toimintakertomus vuodelta 2014

Kyösti Haatajan säätiön toimintakertomus vuodelta 2014