OP Ryhmän tutkimussäätiön ja Kyösti Haatajan säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen varojen käytöstä päättää hallitus. OP Ryhmän tutkimussäätiön ja Kyösti Haatajan säätiön hallitukseen kuuluu yksitoista jäsentä. OP Osuuskunnan hallintoneuvosto valitsee säätiön hallitukseen kolme jäsentä OP Osuuskunnan johtokunnasta ja kaksi jäsentä OP Osuuskunnan hallintoneuvoston puheenjohtajistosta. Näiden jäsenten toimikausi on voimassa toistaiseksi.

Puheenjohtajana toimii OP Osuuskunta hallintoneuvoston puheenjohtaja professori Jaakko Pehkonen ja varapuheenjohtajana hänen ensimmäinen varamiehensä lehtori Mervi Väisänen.

Hallitukseen kuuluvat myös OP Osuuskunta johtokunnan puheenjohtaja pääjohtaja Timo Ritakallio, varapuheenjohtaja Tony Vepsäläinen ja 1.8.2018 lähtien liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi.

OP Osuuskunnan hallintoneuvosto valitsee hallitukseen kuusi jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta. Hallintoneuvoston valitsemia jäseninä ovat professori Markus Granlund, johtaja Jaakko Kiander, rehtori Jukka Kola, professori Pirjo Laaksonen, rehtori Jukka Mönkkönen ja professori Matti Suominen.

OP Ryhmän tutkimussäätiön tieteellinen toimikunta

Matti Pohjola, professori, puheenjohtaja

Ari Hyytinen, professori

Seppo Ikäheimo, professori

Panu Kalmi, professori

Kyösti Haatajan säätiön tieteellinen toimikunta

Matti Pohjola, professori, puheenjohtaja

Tuomas Kuhmonen, professori

Markku Ollikainen, professori

Toimintakertomukset

OP Ryhmän tutkimussäätiön toimintakertomus vuodelta 2014

Kyösti Haatajan säätiön toimintakertomus vuodelta 2014