OP Ryhmän Tutkimussäätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen varojen käytöstä päättää hallitus. Säätiön hallitukseen kuuluu yksitoista jäsentä. OP Osuuskunnan hallintoneuvosto valitsee säätiön hallitukseen kolme jäsentä OP Osuuskunnan johtokunnasta ja kaksi jäsentä OP Osuuskunnan hallintoneuvoston puheenjohtajistosta. Näiden jäsenten toimikausi on voimassa toistaiseksi.

Puheenjohtajana toimii OP Osuuskunta hallintoneuvoston puheenjohtaja professori Jaakko Pehkonen ja varapuheenjohtajana hänen ensimmäinen varamiehensä lehtori Mervi Väisänen.

Hallitukseen kuuluvat myös OP Osuuskunta johtokunnan puheenjohtaja pääjohtaja Timo Ritakallio, varapuheenjohtaja Tony Vepsäläinen ja liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi.

OP Osuuskunnan hallintoneuvosto valitsee hallitukseen kuusi jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta. Hallintoneuvoston valitsemia jäseninä ovat professori Markus Granlund, johtaja Jaakko Kiander, rehtori Jukka Kola, professori Pirjo Laaksonen, rehtori Jukka Mönkkönen ja professori Matti Suominen.

OP Ryhmän Tutkimussäätiön tieteellinen toimikunta

Ari Hyytinen, professori

Seppo Ikäheimo, professori

Juha Junttila, professori

Panu Kalmi, professori

Tuomas Kuhmonen, tutkimusjohtaja

Markku Ollikainen, professori